Dulmarka guud ee cudurada haweenka ee Columbus, OH

16 Adeeg ( View All )

Si Aad Uga Hesho Caafimaad Wanaagsan

Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, daryeelka haweenka waa shaqada nolosheena. Waxaan fahamsanahay in haweeney mashquul badan markasta aysan sahlaneyn in waqti laga saaro jadwalka mashquulka ah si loola tashado adeeg bixiyaha. Taasina waa sababta aan ugu soo bandhigno tilmaamo la heli karo oo ku saabsan weydiimaha guud ee dumarka.

Fadlan xusuusnow in caafimaadkaagu yahay mid muhiim ah xaaladaha badanaana, waxaa laga yaabaa in loo baahdo inaad ballan la dhigato mid ka mid ah dhakhaatiirtayada ama kalkaaliyayaasha caafimaad si loo helo qiimeyn habboon iyo daaweyn.

At PWHealth, waxaan ku bixinaa adeegyadan cudurada haweenka:

Nidaamyada La Xiriira

Related Posts

* Natiijooyinka shaqsiyeed lama hubo oo way ku kala duwanaan karaan qof ilaa qof. Sawirada waxaa ku jiri kara moodal.