Uurka kahor, Uurka & Macluumaadka umusha kadib

* Natiijooyinka shaqsiyeed lama hubo oo way ku kala duwanaan karaan qof ilaa qof. Sawirada waxaa ku jiri kara moodal.